Terapeuttiset pienryhmät

Vertaistuki tarkoittaa samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten kokemusten ja tiedon jakamista. Ohjatussa vertaisryhmässä samasta asiasta  kiinnostuneet tai saman asian kanssa kamppailevat ihmiset kohtaavat toinen toisensa. Suunnittelen ja ohjaan erilaisille kohderyhmille vertaistuellisia ryhmiä, koulutuksia ja työpajoja. Tavoitteeni ohjaajana on paitsi tukea osallistujien ryhmäytymistä ja keskinäistä kokemusten jakamista myös lisätä osallistujieni ymmärrystä ihmismielen toiminnasta.

Ryhmien kanssa toimiessani panostan aivan erityisesti osallistujien turvallisuudentunteeseen sekä heidän henkilökohtaisten rajojensa vaalimiseen. Joillekin ryhmässä oleminen voi olla jännittävää, minkä huomioiminen on tärkeätä, jotta jokaisella olisi ryhmässäni ja koulutuksessani hyvä olla.  Ryhmäläisen osallistuminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.

 

Esimerkkejä terapeuttisista ryhmistä:

Jännittäjäryhmä

Pitkäaikaissairaus ja henkinen jaksaminen

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää