Koulutukset

Koulutukset, kehittämispäivät, luennot, tietoiskut ja työpajat

osallistujien tarpeitten mukaan

 

Kouluttajana uskon kokemuksellisuuden ja osallisuuden voimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että perinteisemmän luennoinnin rinnalla pyrin tilanteen sallimissa rajoissa aktivoimaan osallistujia, heidän aikaisempia kokemuksiaan sekä tietojaan ja taitojaan.

Oli kyseessä millainen tahansa ryhmässä tapahtuva työskentely, on minulle kouluttajana ja ohjaajana kuitenkin kaikkein tärkeintä se, että laatimani sisältö vastaa osallistujiensa käytännön tarpeisiin. Alle on listattu esimerkkejä koulutusaiheista.

Esimerkkejä koulutusaiheista:

Tutkiva työote

Tunnesäätely

Ammatti-identiteetti

Psykologinen ihmiskäsitys

Moniammatillinen työskentely

Diabeteksen psykologia

Johdanto mielenterveyspsykologiseen tutkimukseen

Tunne-teemat (mm. Aggressio, pelot, stressi, ahdistus jne..)

Elämä somaattisen pitkäaikaissairauden kanssa (psyykkinen työskentely)