Psykologi asiantuntijana -koulutussarja

Nuorille psykologeille suunnattu koulutussarja, joka sisältää vertaistuellisia sekä koulutuksellisia elementtejä. Ryhmässä sukelletaan psykologiuteen erilaisista näkökulmista ja otetaan tuntumaa psykologin asiantuntijarooliin mm. koulutustaitojen, ammatti-identiteetin, ihmiskäsityksen, moniammatillisen työskentelyn sekä tutkivan työotteen näkökulmista. Ryhmä on tarkoitettu helpottamaan työuran alkuun liittyviä haasteita siirryttäessä yliopiston teoreettisesta maailmasta käytännön työelämään.