Nuorille psykologeille suunnatut palvelut

 

Oletko vastavalmistunut psykologi tai tekemässä maisterivaiheen harjoittelua? Hölskyvätkö psykologin saappaat vielä jalassa? Koetko epävarmuutta omaan psykologiuteesi liittyen?  Pyörivätkö mielessäsi psykologin rooliin, tehtävänkuvaan ja tavoitteisiin liittyvät kysymykset? Mietityttääkö oma ammatillinen identiteetti, ihmiskäsitys tai psykologinen terapeuttinen työskentely ja tutkimus? Haluaisitko pohtia näitä asioita ohjatusti joko yksilökäynneillä tai vertaisten kanssa?

 

Uraansa aloitteleva psykologi on kovan paikan edessä, kun työelämä vaatimuksineen kohtaa ensimmäisissä harjoitteluissa ja työpaikoissa yliopiston teoreettisen maailman. Erityisesti nuorille psykologeille kohdennettua tukea tuohon teorian ja käytännön nivelvaiheeseen on tarjolla hyvin vaihtelevasti. Ammatillisen identiteetin kasvun ja kehityksen tukeminen strukturoidusti ja koulutuksellisesti jää vähemmälle huomiolle ja vertaistuelliset kokoontumiset sattumanvaraisiksi. Tarjoan tähän nivelvaiheeseen suunnattuja palveluita (yksilökäynnit, ryhmät, työpajat ja koulutukset) nuorille psykologeille.