Minä

Psykologina päämääränäni on tukea yksilöitä ja ryhmiä kohti omannäköistä ja mielekästä elämää, jossa voi kukoistaa omine vahvuuksineen ja jossa haasteet ja voimavarat ovat tasapainossa.

Tavoitteeni on auttaa asiakkaitani löytämään uusia näkökulmia itseensä ja omaan tilanteeseensa ja siten helpottaa inhimillistä kärsimystä.

Uskon jokaisen  kykyyn kasvaa ja kukoistaa, kun siihen annetaan mahdollisuus ja oikeanlaiset puitteet. Työssäni minulle kaikkein tärkeintä onkin aito kohtaaminen, jossa Sinun ajatuksesi, tunteesi ja kokemuksesi ovat pääosassa.

Tarjoan sekä psykologi- että koulutuspalveluita suurella sydämellä ja aidolla kiinnostuksella.

Minut löydät myös sosiaalisesta mediasta: Instagram, Facebook, LinkedIn

______________________________________________________________________________

Psykologi on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö, jota velvoittavat ammattieettiset periaatteet sekä lait. Voit tarkistaa sinua hoitavan henkilön oikeuden toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä JulkiTerhikistä, joka on Valviran ylläpitämä rekisteri.